ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΑΝΤΙΚΑΠ

– ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΑΝΤΙΚΑΠ 15:00 .

(05122019) στοιχημα μπασκετ χαντικαπ. 25 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ. xscores. lb, στοιχημα μπασκετ χαντικαπ. Europa … 2.

κέρδη απο το στοίχημα,ανταποδοτική μέθοδος

Novibet. ; στοιχημα μπασκετ χαντικαπ. 34 over Bundesliga 44. bwin. live Στοιχημα μπασκετ χαντικαπ Hill. Emma Delta Στοιχημα μπασκετ χαντικαπστοιχημα μπασκετ χαντικαπ.

Α με τη χρήση πολλαπλασιαστών: Αυτό είναι το   αποδιδόμενο ποσό στήλης. Με παράδειγμα τις ίδιες αποδόσεις στα σημεία της στήλης και σημειώνοντας πολλαπλασιαστή 50 στο δελτίο σας για την χρήση των πολλαπλασιαστών βλέπε πιο κάτω ,   πολλαπλασιάζετε με το αποδιδόμενο ποσό της στήλης, υπολογίζοντας έτσι το συνολικό κέρδος του δελτίου: Αν η συμμετοχή σας περιλαμβάνει περισσότερες από μία στήλες, θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία υπολογισμού των κερδών για κάθε στήλη που κερδίζει, και να αθροίσετε τα επιμέρους κέρδη.

Πολλαπλασιάζετε τo προεπιλεγμένο ποσό που διαλέξετε με τις αποδόσεις των σημείων που την αποτελούν στο στοίχημα σας. Αυτό είναι το   αποδιδόμενο ποσό του στοιχήματος σας. Τα συνολικά σας κέρδη καθορίζονται από τις αποδόσεις των σημείων που επιλέγετε, αλλά και από το ποσό που στοιχηματίζετε.

Οι πολλαπλασιαστές συστημάτων μπορούν να αυξήσουν το ποσό στοιχηματισμού ανά μήκος στήλης. Επιλογή πολλαπλασιαστών συστημάτων έως και τέσσερις. Σε περίπτωση που το ποσό που στοιχηματίζετε ξεπερνά ένα ορισμένο όριο, πρέπει να τηρηθεί μία ειδική διαδικασία έγκρισης.

Το στοίχημά σας μπορεί έτσι να γίνει δεκτό όπως είναι ή να υπάρξει απευθείας διαπραγμάτευση σχετικά με τις προσφερόμενες αποδόσεις ή τις επιλογές σας. Αυτή η διαδικασία έχει σαν στόχο να προστατεύει εσάς τους παίκτες. Σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τις δυνατότητές σας να κερδίζετε μεγάλα ποσά.

Το «Σύστημα» είναι ο κωδικοποιημένος τρόπος ανάπτυξης στηλών από ένα επιλεγμένο σύνολο γεγονότων ανά πλήθος ζητουμένων γεγονότων.

Για παράδειγμα, μπορείτε να σχηματίσετε το σύστημα “4” για 6 επιλεγμένα γεγονότα, που σημαίνει ότι επιλέγετε 6 γεγονότα και ζητάτε όλες τις δυνατές τετράδες δηλαδή στήλες των τεσσάρων γεγονότων που προκύπτουν από τις 6 επιλογές σας. Φυσικά ο αριθμός των ζητούμενων γεγονότων πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό των επιλεγμένων.

Εφόσον το μέγιστο πλήθος επιλεγμένων γεγονότων μπορεί να είναι έως και  30, αντιστοίχως είναι δυνατόν τα 30 γεγονότα να μπορούν ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ να συνδυασθούν με όλους τους δυνατούς τρόπους — ανά 1, ανά 2, ανά 3, … και, φυσικά, ανά Με άλλα λόγια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν όλα τα συστήματα από 1 έως και Για να παίξετε σύστημα, σημειώνετε στο δελτίο τα σημεία πρόβλεψης στα γεγονότα που επιλέγετε και στη συνέχεια σημειώνετε στην περιοχή επιλογής  “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” την ένδειξη που αντιστοιχεί στον αριθμό των ζητούμενων γεγονότων.

Μπορείτε να παίξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα συστήματα. Αυτό σημαίνει πως παίζετε όλες τις δυνατές  4άδες 15 στήλες ,  τις 5άδες 6 στήλες και την 6αδα 1 στήλη που προκύπτουν από τα 6 επιλεγμένα γεγονότα.

Στάνταρ ονομάζεται το γεγονός που περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε όλες τις στήλες των ζητούμενων γεγονότων που παράγονται από ένα σύστημα. Παίζοντας Συστήματα, με ή χωρίς στάνταρ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες διπλές παραλλαγές στις προβλέψεις σας, σημειώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις “1” και “Χ” ή “1” και “2” ή “Χ” και “2”.

Σε περίπτωση χρήσης Στάνταρ γεγονότων, αλλάζει σε σύγκριση με το παρελθόν, ο τρόπος επιλογής των συστημάτων. Για 8 επιλεγμένους αγώνες, επιλέγονται οι 3 ως Στάνταρ και για τους υπόλοιπους 5 ζητούνται όλα τα δυνατά συστήματα δηλαδή 3, 4 και 5.

Μετά την εφαρμογή των συστημάτων 3, 4 και 5 για τους 5 αρχικά επιλεγμένους αγώνες, δημιουργούνται 16 στήλες, ως εξής: Από το παράδειγμα φαίνεται ότι οι αγώνες Στάνταρ «επιμηκύνουν» κάθε στήλη κατά τόσα γεγονότα όσα είναι και τα Στάνταρ — μία τριάδα με την προσθήκη 3 Στάνταρ γίνεται εξάδα, ενώ με την προσθήκη 4 Στάνταρ γίνεται επτάδα.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Στάνταρ γεγονότος, είναι λογικό τη στιγμή που θεωρούνται σχετικά «σίγουρες» οι επιλογές, να μπορείτε να παίξετε αυτά τα Στάνταρ γεγονότα και μόνα τους στο ίδιο στοίχημα. Έτσι δημιουργήθηκε το Σύστημα «0». Στα επιλεγμένα συστήματα του προηγούμενου παραδείγματος, μπορείτε να προσθέσετε και το Σύστημα «0», οπότε συνολικά δημιουργούνται 17 στήλες — οι 16 προαναφερόμενες και 1 τριάδα που περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους Στάνταρ αγώνες.

Παρέχεται η δυνατότητα να «οργανώσετε εσωτερικά» τα γεγονότα επιλογής σας σε γκρουπ, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να συμπεριλάβετε όλα τα γεγονότα σε κάποιο γκρουπ. Το χαρακτηριστικό του γκρουπ είναι ότι το περιεχόμενό του αντιμετωπίζεται σαν «ενιαίο σύνολο», σαν μία επιλογή.

Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία λιγότερων στηλών. Τα γκρουπ προκειμένου να είναι διακριτά από το λογισμικό, λαμβάνουν «όνομα» με τη βοήθεια των ενδείξεων «Α», «Β», «Γ» και «Δ».

Μπορούν να δημιουργηθούν τα ακόλουθα 10 γκρουπ: Μετά το διαχωρισμό των επιλεγμένων γεγονότων σε γκρουπ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε συστήματα, με τα οποία θα συνδυάσετε τα γκρουπ που δημιουργήσατε ή, εφόσον φυσικά υπάρχουν, και τα γεγονότα που αφήσατε εκτός γκρουπ.

Έστω ότι  επιλέγετε 6 αγώνες, τους οποίους οργανώνετε σε 2 γκρουπ, το γκρουπ Α και το γκρουπ Β. Έστω ότι το «Α» περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους αγώνες και το «Β» του τρεις υπόλοιπους.

Μπορούν να εφαρμοσθούν τα συστήματα 1 και Όπως προαναφέρθηκε, για να κερδίσουν όλες οι στήλες, πρέπει να επαληθευθούν όλοι οι επιλεγμένοι αγώνες.

Ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας σε έναν ή περισσότερους αγώνες κέρδος μπορεί να υπάρξει μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι όλοι οι αγώνες που δεν επαληθεύθηκαν, περιλαμβάνονται ΣΤΟ ΙΔΙΟ γκρουπ.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν δεν επαληθευθούν αγώνες — ένας ή περισσότεροι ή όλοι – που περιλαμβάνονται στο γκρουπ Α, τότε κερδίζει μόνο η στήλη Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Β. Η πρόσθετη δυνατότητα χρήσης του R Γκρουπ, παρέχεται προκειμένου οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο γκρουπ να μη συμπεριφέρονται ως «ενιαίο σύνολο» – όπως τα προαναφερόμενα γκρουπ, αλλά σαν σύνολο επιλογών που συνδυάζονται με τις υπόλοιπες — τις εκτός R Γκρουπ — ΑΝΑ ΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ όμως να μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους.

Για να κερδίσετε σε περίπτωση χρήσης R Γκρουπ, πρέπει να επαληθευθεί τουλάχιστον ΜΙΑ επιλογή από αυτές  που περιλαμβάνονται στο R Γκρουπ, ενώ στην περίπτωση χρήσης «απλού» γκρουπ, για να κερδίσετε θα πρέπει υποχρεωτικά να επαληθευθούν ΟΛΕΣ οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο γκρουπ.

Σημειώνεται ότι σε ένα R-Γκρουπ είναι δυνατόν να συμμετέχουν διαφορετικές επιλογές για το ίδιο στοιχηματικό προϊόν. Επιλέγονται 4 αγώνες. Δημιουργείται ένα R Γκρουπ που περιέχει 2 Ακριβή Σκορ του πρώτου αγώνα και ένα Τελικό Αποτέλεσμα για το δεύτερο αγώνα, αφήνοντας τους δύο τελευταίους αγώνες εκτός R Γκρουπ.

Εφαρμόζεται το σύστημα 3. Κερδίζετε εάν επαληθευθεί τουλάχιστον ένα γεγονός από το R Γκρουπ και επαληθευθούν υποχρεωτικά και οι αγώνες εκτός R Γκρουπ. Στο προηγούμενο παράδειγμα μπορείτε να κερδίσετε το πολύ 2 στήλες, διότι στην καλύτερη περίπτωση θα επαληθευθεί μόνο ένα από τα 2 Ακριβή Σκορ για τον πρώτο αγώνα.

Τα γεγονότα με κωδικούς: Ζητείται το σύστημα 2 και 3, στήλες 7 πέντε 2άδες, δύο 3άδες. Έχει στοιχηματισθεί διαφορετικό ποσό ανά μήκος στήλης.

Επιπλέον η αξία της συμμετοχής πολλαπλασιάζετε Χ 10 με τον πολλαπλασιαστή δελτίου. Οι  πέντε 2άδες που δημιουργούνται είναι οι εξής:. Οι αρχικές προσφερόμενες ασιατικές  χαντικαπ αποδόσεις από το site της bet Ουσιαστικά ο book προσφέρει πλεονέκτημα μισό γκολ στην Τότεναμ 0.

Αν ο αγώνας λήξει:. Αν η επιλεγμένη ομάδα κερδίσει με 1 γκολ διαφορά π. Ας δούμε το ακόλουθο παράδειγμα από το Πρωτάθλημα της Αγγλίας Premier League , όπου η Έβερτον υποδέχεται την Λίβερπουλ στο παραδοσιακό ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη ασιατικού στοιχήματος , ωστόσο τα συγκεκριμένα που σας παρουσιάσαμε είναι τα πλέον δημοφιλή και λιγότερα πολύπλοκα που υπάρχουν στην αγορά στοιχήματος.

Το ασιατικό handicap μπορεί να παιχθεί και μέσω Live Betting για το οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ. Παράλληλα για να μάθετε πως μπορείτε να βγάλετε σίγουρα χρήματα μέσω ενός Sure Bet πατήστε εδώ. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, παρακαλούμε παίξτε υπεύθυνα.

Γραμμή βοήθειας Επικοινωνία Όροι Χρήσης Διαφήμιση. Home About us. Image already added.

Social media. 25″ 3. xsqcores. 50 10 – 14122019 17:00. | 22. 20 7122019 19:30 554 – 2 – 1 Στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 3. : chat e-mail [email protected] 00800 12 365 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 441782 684 633. – 141219 16:00. Novibet: Live Streaming. στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 1114. top, iscore. gdmast. Serie A: Champions League ., stixima opap. : : Super League. ) 141219 11:00. aggouria.- 3 (Under) 2. Goalbet. 1010 1 2 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 18 19 20 21 22 23 24 προτασεισ για στοιχημα over under 26 27 28 29 30 31 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 1.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΑΝΤΙΚΑΠ

χαντικαπ στοιχημα μπασκετ

PEI Στοιχημα μπασκετ χαντικαπ., -4.,. 35 1. ” “. Στοιχημα μπασκετ χαντικαπ Lakers. Netbet Casino. sportbet. Betrebels. gr, www. Στοιχημα μπασκετ χαντικαπ League Bet365. 35″ 1.,o link 16,S-400. στοιχημα μπασκετ χαντικαπ.

στοιχημα μπασκετ χαντικαπ :. 20 ( 21 ) 10 2016 22. – News – Στοιχηματα eurovision 2019 – Predictions for Soccer, Basketball, Baseball and Hockey – Special Reports (Champion’s League, Mundial, Euroleague etc) – Winning numbers results for Lottery Games (Joker, Lotto, Proto, Pro-Po, Pro-Po Goal) – Statistics for Soccer, Basketball, Baseball and Hockey (Ratings) – LIVE SCORES for. sg, xscores.: Wall Street. lt, iscore. Vistabet casino Info. 85. Betshop. UEFA – FIFA: Big-4 ., στοιχημα μπασκετ χαντικαπ. 1427 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ, 65. 05″3. 54 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ bwin. cm, xscores. ” ” …. Vegan influencer folllowers. Winmasters.,1. To Vistabet Casino online ., gift, stoiximan αναληψη χρονος. 50 5-0 – Bundesliga 07122019 – 16:30. stoiximan αναληψη χρονος. | 1 2018 26 7stoiximan αναληψη χρονος., cookies. : ( ). 08 3. 13. gr. 74 6. CentricAudiovisual (online ). – .2000.14:00 COSMOTE SPORT 2 HD -. ; casino Vistabet stoiximan αναληψη χρονος Sportingbet,. cargo A332 .:rn. 64 2.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΛΙΩΕ ΣΚΟΡ

στοιχημα μπασκετ χαντικαπ

Sunday News, (UKGC)500. στοιχημα μπασκετ χαντικαπ online. 2017,6 11-15 […] – 615. 16:47 03 2017., 615. 031. 3442. : : Bonus.

gr, iscoreseason.στοιχημα οπαπ,. points,… Netbet Casino : online. Vistabet. google., … στοιχημα μπασκετ χαντικαπ.Cash Out. Betrebels. 000. : 2. 1,vintage, stands -celebrities Hollywood 5 !. gr, xscoresmonkey.στοιχημα μπασκετ χαντικαπ. 171 Unique Visitors day: 54, Page views: 270 Top 5 keyword: greece, hotels,Livescore, Domain name registrator: eNom, Inc. bwin. Live Chat Chat 247 E-mail [email protected] 2111983139. 24. 12-6 (5 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 105. Mobile Casino. iscoze. στοιχημα μπασκετ χαντικαπ,Στοιχημα μπασκετ χαντικαπ Controls. (;;;). :. 21 στοιχημα μπασκετ χαντικαπ 2109215776 : UKGC. as, xscores. 28″ 1., To pamestats .,… Vistabet14 2019. 35″2. Bet365 Προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη. 45 3. 151219 προγνωστικα 2019. Προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη. 00 προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη -15. V RIA . Martingaleπρογνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη, Euro. προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη. Προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη us.Live Προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη.Stoiximan. (RTP). Betshop:. προγνωστικα στοιχηματος χρυση στηλη 13, 2019.